-->
សូមស្វាគមន៏មកទស្សនា ​​​​វត្តកំពង់សំបួរ ​​​​​​​​​ឃុំព្រែកថ្មី ​ស្រុក​កោះធំ​​ ខេត្តកណ្តាល ​​ព្រះរាជាណាចក្រ្​កម្ព្​ជា Welcome to Wat Kampongsambour, Prek Thmey Commune, Koh Thom District, Kandal Province, Kingdom of Cambodia​​

http://3.bp.blogspot.com/_M1LS9A8D7KQ/TJxflQDrKuI/AAAAAAAAAQI/ZwT4auA2ohw/s1600/DSCN0940.JPG Kampongsambour temple locates in Kampongsambour village, Prek Thmey commune, Koh Thom districk, Kandal province, Kingdom of Cambodia Ven. Hei Sophea ( Abbot ) and Late Sam Dach Preah Maha Ghosananda ( the great monk of Cambodia) http://3.bp.blogspot.com/_M1LS9A8D7KQ/TJxVPBdAxCI/AAAAAAAAAP0/xg0XDgjXjZs/s1600/30x40ff.jpg

បទស្មូត កញ្ញា ភឿន ស្រីពៅ

ទី១- កុមារពិលាភ
Phoeun Sreypov - Komar Pileap


ទី២- អដ្ឋមហាឋាន
Phoeun Sreypov - Athak-Mohathanទី៣-ទុក្ខាទីពីរ
Phoeun Sreypov - Tukha Ti Pi


ទី៤-បណ្តាំនាងសិរីមហាមាយា
Phoeun Sreypov - Bandam Neang Serey Maha Meayea


ទី៥- បណ្តាំឳពុកម្តាយ
Phoeun Sreypov - Bondam Euvpuk M'day

No comments:

Post a Comment